Кръгла маса на тема „Визия и стратегия за развитие на интелигентните транспортни системи в България“25 Април 2016

Българска асоциация Интелигентни транспортни системи съвместно с катедра "Икономика на транспорта", към УНСС бяха домакини на кръгла маса на тема „Визия и стратегия за развитие на интелигентните транспортни системи в България“, която се проведе в голямата конферентна зала на УНСС на 22.04.2016 г.

Мероприятието беше открито от Румен Михайлов, Председател на УС на БАИТС, и проф. д-р Виолета Мутафчиева, ръководител на катедра „Икономика на транспорта“.

Проф. Мутафчиева приветства участниците и БАИТС за провеждането на форум на такава актуална и важна за обществото тематика. Тя изказа благодарността си за доброто сътрудничество между БАИТС и Катедра „Икономика на транспорта“ и голямата подкрепа, оказана от БАИТС за стартирането, преди две години, на магистърска програма „Интелигентни транспортни системи“ към катедрата. Като подчерта важния принос на магистърската програма за подготовката на компетентни кадри за този специфичен сектор.

Г-н Михайлов изказа задоволството си от съвместното сътрудничеството между БАИТС и УНСС и подчерта че включването на икономистите при вземането на решения за внедряване на интелигентни транспортни системи е много важно, защото, според него, смарт мобилност без икономически смисъл няма как да се реализира. След което очерта рамките на дискусията като представи основните тематични направления и проблематични области за обсъждане.
Експерти от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Център за градска мобилност – Столична община, Агенция "Пътна инфраструктура", КАТ - Пътна полиция, научно изследователските среди на УНСС, Техническия университет, УАСГ, Висшето училище по телекомуникации и пощи, БАН, НТС по транспорта и др., както и представители на различни компании, реализиращи проекти в областта на строителството на пътна инфраструктура, телекомуникациите и информационните технологии в транспорта, дискутираха важни теми за развитието на ИТС в България.

Тематично кръглата маса бе разделена на два панела. В панел I бяха обсъждани проблемите, свързани с краткосрочните планове за развитие на ИТС в България. Обект на дискусия бяха: институционалната рамка за въвеждане на ИТС в България; проблемите на въвеждането на интелигентни транспортни системи, какви са причините за тези проблеми, които трябва да се решат; какви са нуждите на обществото; какви резултати се очакват и какво трябва да се постигне с въвеждането на ИТС в България. Подчерта се необходимостта от определяне на ролите, които трябва да имат съответно държавата, бизнеса, неправителствените организации така че да се постигнат резултати, как трябва да се хармонизира или какви са нуждите от хармонизирането на националното законодателство, какви препоръки да се дадат по отношение на плановете за внедряване, както и за използването на ИТС в градска среда и за управление на трафика. Също така установяването на проблемите при мултимодалната мобилност на хора и стоки и по какъв начин те биха могли да се решат.


В хода на дискусията експертите се обединиха около мнението, че България изостава значително от Европа във внедряването на интелигентните транспортни системи както в градска, така и в извънградска среда. Има много работа, която трябва да се свърши и то бързо, за да може България да се присъедини наравно към другите страни членки на Европейския съюз към широкото въвеждане на тези системи. Защото те са изключително важни за постигане на устойчиво развитие на транспорта, тъй като в голяма степен тези системи допринасят за постигането на целите на транспортната политика. Тези стратегии и тази визия за развитие, която все още липсва, трябва да бъде част от транспортната политика на страната. И този форум е мястото, на което да се коментират възможностите и какви са вижданията на експертите за това кои са приоритетните системи, приоритетните направления на устойчивото развитие на транспорта, които би трябвало да се развият и целите, които се преследват. За да може да има ефективност от целия този процес. Като същевременно не трябва да се забравя и за икономическата ефективност от въвеждането на тези системи. За ясната оценка на това, какви ще бъдат икономическите и социалните ползи и не на последно място и икономическата оценка на екологичните ползи от въвеждането на тези системи.

В панел II се обсъждаха дългосрочните планове за развитие на ИТС, като основни акценти в дискусиите бяха Мобилността като услуга – има ли място концепцията в България?; Електромобилността – дава ли възможност за екологично и ефективно възраждане на запустели региони в България?; Комплексните решения срещу работата на парче – има ли шанс и потенциал за развитие на т. н. “умна” мобилност в България.

Експертите споделиха мнение, че от сега трябва да се мисли по дългосрочните планове за внедряване и развиване на ИТС. Трябва да се мисли за алтернативни начини на превозване на хора и товари, като това обхване използването на електромобилите, автомобилите с водородни двигатели, така нареченото ко-шеринг на превозни средства. Беше отбелязано, че екологично най-чистото гориво е метановото/пропан-бутановото. Също така трябва да се има предвид, че не се знае как ще се развият технологиите след 20-30 и по тази причина не трябва да се слагат рамки от сега.

Когато се говори за дългосрочни планове за въвеждане на ИТС в България трябва да се отчитат и икономическите ефекти. Развитието на мобилността като услуга изисква задължително комплекси решения, защото по друг начин това не може да се случи. Като идеята на мобилността като услуга е постигане на целите свързани с намаляването на външните ефекти от транспорта. когато се говори за икономика и когато се говори за внедряване на ИТС, задължително трябва да се отчетат външните ефекти, свързани с разходите за отстраняване на последствията от ПТП, разходите за отстраняване последствията от задръстванията; загубите на време; загубите на човешки животи при ПТП, не на последно място всички разходи за опазване на околната среда от замърсяване. Така, че мобилността като услуга освен да гарантира възможност за придвижване на хората именно ще създаде предпоставки за постигане именно на тези цели: намаляване на задръстванията, намаляване на ПТП; намаляване на замърсяването на околната среда. Електромобилността като елемент от тази концепция ще създаде възможности както за подобряване екологичността на транспорта, така и за решаване на проблеми, свързани с неговата енергийна ефективност. Дългосрочните планове за развитие на ИТС, обхващайки тези концепции ще допринесат за постигането на тези специфични социално – икономически ефекти, които са изключително важни и когато говорим и за данъчно облагане, разбира се, защото всички тези разходи към момента се покриват от цялото общество. Така, че мобилността като услуга има място в България и тя вече започва да се случва като концепция и тя е необходима. Цялостната концепция на европейско ниво е за насочване към обществения пътнически транспорт, т.е. създаване на много добра достъпност на гражданите до пътнически транспорт, без да бъдат ограничавани да притежават собствено превозно средство. Чисто икономическата ефективност трябва да бъде тази, която определя решението на потребителя дали да ползва собствено превозно средство или да се насочи към обществения пътнически транспорт.

 

Участниците в кръглата маса приеха да се подготви становище относно визията и стратегията за развитие на ИТС, което ще бъде представено на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за включване в националната стратегия за въвеждане на ИТС, както и на всички други заинтересовани организации от държавната администрация.

louboutin outlet wholesale china jerseys us cheap jerseys free shipping cheap christian louboutin cheap nfl jerseys christian louboutin outlet wholesale nfl jerseys china cheap nike nfl jerseys cheap nhl jerseys wholesale nfl jerseys cheap nfl jerseys cheap jerseys china cheap christian louboutin Tiffany Jewelry Outlet wholesale nfl jerseys Moncler Jackets Outlet cheap nfl jerseys cheap jerseys from china cheap nfl jerseys cheap authentic nfl jerseys