БАИТС проведе кръгла маса, засягаща Директива 2010/40/ЕС и eCall26 Януари 2012

По покана на БАИТС в България беше координаторът на проекта HeERO

 

На 24.01.2012 г. БАИТС проведе кръгла маса на тема "Директива 2010/40/ЕС – ключова стъпка за организиране на екологичен и интелигентен трафик и по-добра пътна безопасност". На нея присъстваха представители на държавната администрация, неправителствени организации, представители на бизнеса и научните среди. Участниците се обединиха около темата на кръглата маса, а именно че Директива 2010/40/ЕС е ключова стъпка за организиране на екологичен и интелигентен трафик и по-добра пътна безопасност. Председателят на УС на БАИТС г-н Михайлов  отбеляза при откриването, че България има реален шанс и възможности да направи решителен прогрес в областта на ИТС сектора – наличие на политическа воля за инвестиции в транспортна инфраструктура и визия 2020, Директива 2010/40/ЕС – изискваща целеви ИТС инвестиции и третия компонент с многото възможности за финансиране на ИТС проекти – по ОП или програми с директно финансиране от ЕК.

На аудиторията бе представена
Директива 2010/40/ЕС от г-жа Тренкова, и.д. Директор на Дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество” в МТИТС. Г-н Тодоров, Директор на Дирекция „Транспортна Инфраструктура“ към Столична община, говори какви са възможностите на ИТС за подобряване на градската мобилност. Комисар Антонов, началник на Отдел Пътна полиция, представи какво е приложението на електронните системи в правоприлагането.

Присъстващите бяха запознати от г-н Граматиков, директор на Дирекция "Национална система 112", с
националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112. Също така пред аудиторията презентираха представители на членове на БАИТС – г-н Божков, ИКОМ ООД, който представи възможностите на бизнеса да участва в имплементирането на eCall в България и гл. ас. Атанасова, Висше училище Колеж по телекомуникации и пощи – София, която запозна публиката с различните видове безпроводни комуникационни транспортни системи в автомобилния транспорт.

По покана на БАИТС за участие в кръглата маса в България пристигна г-н Анди Руук, координатор на проекта HeERO и представител на ERTICO/ITS Europe, където представи пред аудиторията презентация на тема
“HeERO пан-Европейско решение за eCall”. При визитата си в България г-н Руук и г-н Михайлов, се срещнаха с представители на Министерството на вътрешните работи, пред които бяха представени възможностите за включването на България като партньор във втората фаза на проекта HeERO. Също така той имаше възможността да посети кол-центъра на телефон 112 в гр. София.

louboutin outlet wholesale china jerseys us cheap jerseys free shipping cheap christian louboutin cheap nfl jerseys christian louboutin outlet wholesale nfl jerseys china cheap nike nfl jerseys cheap nhl jerseys wholesale nfl jerseys cheap nfl jerseys cheap jerseys china cheap christian louboutin Tiffany Jewelry Outlet wholesale nfl jerseys Moncler Jackets Outlet cheap nfl jerseys cheap jerseys from china cheap nfl jerseys cheap authentic nfl jerseys