Покана за участие в кръгла маса на тема „ВИЗИЯ И СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИТС В БЪЛГАРИЯ“04 Април 2016

Уважаеми дами и господа,


Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ“ кани всички заинтересовани за участие в кръгла маса на тема
 

„ВИЗИЯ И СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИТС В БЪЛГАРИЯ“,
 

която се организира съвместно с Катедра "Икономика на транспорта", Факултет "Икономика на инфраструктурата", УНСС и ще се проведе на 22 април 2016 г. (петък) от 09:30 часа в Голяма конферентна зала на УНСС.


В рамките на кръглата маса експерти от държавната и общинска администрация, научно – изследователските среди, представители на различни фирми, работещи в областта на телекомуникациите и ИТ ще дискутират важни теми за развитието на ИТС в България.
Тематично кръглата маса е разделена на два панела. В Панел I: Краткосрочни планове за развитие на ИТС обект на дискусия ще бъдат „Институционална рамка за въвеждане на ИТС в България и приоритетни направления (дискусия върху хармонизирането на националното законодателство с това на ЕС и разработването на план за действие за внедряването на ИТС)“; „Интелигентни транспортни системи в градска среда“; „Мултимодална мобилност на хора и стоки – предизвикателства и решения“; „Съвместно използване на ИТС и внедряване на системи за управление на трафика – проблеми и перспективи“. В Панел II: Дългосрочни планове за развитие на ИТС ще се проведе дискусия върху следните теми: "Мобилността като услуга – има ли място концепцията в България?“; „Електромобилността – дава ли възможност за екологично и ефективно възраждане на запустели региони в България?“; „Устойчиво градско развитие“; „Комплексните решения срещу работата на парче – има ли шанс и потенциал за развитие на т.н. “умна” мобилност в България?“.


Вашето участие и споделените от Вас мнения и опит ще бъдат изключително полезни за извършването на критичен анализ по темата, обсъждане на приоритетите и търсене на нови подходи и възможности за развитието на ИТС в България.


За допълнителни въпроси и потвърждение за участие се свържете с нас на: office@its-bulgaria.bg, тел.: 02/995 68 00 и мобилен: 0876 996 930 до 15.04.2016 г.
 

Дневен ред

louboutin outlet wholesale china jerseys us cheap jerseys free shipping cheap christian louboutin cheap nfl jerseys christian louboutin outlet wholesale nfl jerseys china cheap nike nfl jerseys cheap nhl jerseys wholesale nfl jerseys cheap nfl jerseys cheap jerseys china cheap christian louboutin Tiffany Jewelry Outlet wholesale nfl jerseys Moncler Jackets Outlet cheap nfl jerseys cheap jerseys from china cheap nfl jerseys cheap authentic nfl jerseys